Dostawa i montaż szczelinowego dygestorium wolnostojącego

Dane organizatora INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. A.KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
WŁADYSŁAWA REYMONTA 25
Tel. 12 295 28 00
Fax. 12 295 28 04
E-mail office@imim.pl
WWW www.imim.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa i montaż szczelinowego dygestorium wolnostojącego – 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i montaż szczelinowego dygestorium wolnostojącego – 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=imim.pl_1672316917610
LINK do SIWZ http://www.imim.pl/przetargi/zapytania-ofertowe
Osoba do kontaktu Marek Pac pod numerem telefonu 12 295-28-45, pod adresem email: zapytania_ofertowe@imim.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 42 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. A.KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
WŁADYSŁAWA REYMONTA 25

2023-01-05

Sposób składania ofert INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. A.KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE, WŁADYSŁAWA REYMONTA 25, 30-059 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
strona internetowa: www.imim.pl
e-mail: zapytania_ofertowe@imim.pl
znak sprawy: DBZ.261.65.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
szczelinowe dygestorium wolnostojące
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP: 6750001857, REGON: 000326374
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szczelinowego dygestorium wolnostojącego – 1 szt.
2. Szczegółowy opis:
wymiary-szerokość – min. 120 cm, max. 130 cm, głębokość – min. 90, max. 96 cm, wysokość – max. 250 cm (z wysuniętą zasuwą komory);
• blat roboczy musi być wykonany z litej ceramiki odpornej na odczynniki chemiczne z podwyższonym obrzeżem, standardowa wysokość blatu 90 cm;
• dygestorium musi być wyposażone w zlew (1 szt.), wykonany z ceramiki, o wymiarach maksymalnie 30×20 cm;
• ściany wewnętrzne dygestorium muszą być wykonane z żywicy fenolitycznej, odpornej na zachlapania;
• w obudowie dygestorium muszą znajdować się 2 niezależne zawory wody;
• w obudowie dygestorium muszą znaleźć się 2 hermetyczne gniazda prądowe (16A 230V, klasyfikacja IP 54);
• dygestorium musi być wyposażone w oświetlenie komory (klasyfikacja IP 66) znajdujące się poza komorą roboczą;
• poniżej komory musi znajdować się szafka (podwójna) wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do przechowywania odczynników chemicznych;
• dygestorium musi być wyposażone w zasuwę komory, przesuwną wzdłuż osi Z, wyłożoną hartowaną szybą, z systemem zapobiegającym nagłemu spadkowi;
• Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza zgodnie z normą PN EN 14175, które:
• posiada podtrzymanie bateryjne w przypadku braku zasilania oraz sygnalizację zaniku napięcia;
• wydaje sygnał optyczny i akustyczny informujący o braku przepływu powietrza;
• posiada cyfrowy wyświetlacz LED ze wskazaniem bieżącego przepływu powietrza;
• Dygestorium musi posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego wentylatora.
• Minimalna gwarancja na dygestorium powinna wynosić 24 miesiące.
• Preferowana kolorystyka dygestorium – w odcieniu szarości.
Po stronie dostawcy jest montaż oraz szkolenie.
III. WYKONAWCA POZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 42 dni
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, oferta, powinna zostać przygotowana na załączniku nr 1, do oferty proszę o dołączenie opisu parametrów technicznych lub kartę katalogową oferowanego dygestorium.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zapytania_ofertowe@imim.pl do dnia 05.01.2023 roku do godziny 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nr:
Nazwa kryterium:
L max
1
Cena (koszt)
90
2
Okres gwarancji
10
Punkty będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryt.
Wzór
1
Cena
gdzie:
– Lp liczba punktów
– C bad-cena brutto podana w ofercie badanej
– C min-najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
2
Wzór gwarancja
Lp-liczba punktów
Lp = Lmax dla Gof > 36
Dla Gof ≤ 36
Gof-okres gwarancji badanej oferty,
Gof-min { 36; okres gwarancji w ofercie}
Lmax-maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w ramach kryterium,
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marek Pac pod numerem telefonu 12 295-28-45, pod adresem email: zapytania_ofertowe@imim.pl
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij