Dostawa emitera elektronów FEG do mikroskopu elektronowego

Dane organizatora POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A
Tel. 85 746 90 00
Fax. 85 746 90 15
E-mail rektorat@pb.edu.pl
WWW pb.edu.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Dostawa emitera elektronów FEG do mikroskopu elektronowego Scios 2 firmy FEI Company

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa emitera elektronów FEG do mikroskopu elektronowego Scios 2 firmy FEI CompanyPowstaje w kontekście projektu POIR.04.04.00-00-1792/18 – Zakup w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-15550-147295.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147295
CPV 34.91.30.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do Zapytania). 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3) Inne: a) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. 6); b) oświadczenie o niepozostawaniu w trudniej sytuacji oraz o niezaleganiu wobec ZUS i US (zał. 5); 1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do Zapytania). 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3) Inne: a) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. 6); b) oświadczenie o niepozostawaniu w trudniej sytuacji oraz o niezaleganiu wobec ZUS i US (zał. 5); c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. 2).
Osoba do kontaktu Agnieszka Czykwin
85 746 7025 agnieszka.czykwin@pb.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-04
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A

2023-02-28

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok, : ; Osoby do kontaktu: Agnieszka Czykwin, tel.: 85 746 7025, e-mail: agnieszka.czykwin@pb.edu.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-02-20 – data publikacji, 2023-02-28 – termin składania ofert, 2023-04 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 100% – cena
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.04.00-00-1792/18 – Zakup w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Dostawa emitera elektronów FEG do mikroskopu elektronowego Scios 2 firmy FEI Company

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij