Dostawa drobnego sprzętu do badań biochemicznych i mikrobiologicznych

Dane organizatora POLTEGOR INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
51-616 WROCŁAW
PARKOWA 25
Tel. 71 348 82 00
Fax. 71 348 43 20
E-mail poltegor@igo.wroc.pl
WWW www.igo.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia dostawę drobnego sprzętu do badań biochemicznych i mikrobiologicznych -Bloku kompatybilnego z termomikserem, na 20-24 mikroprobówki o pojemn…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawę drobnego sprzętu do badań biochemicznych i mikrobiologicznych -Bloku kompatybilnego z termomikserem, na 20-24 mikroprobówki o pojemności 2ml.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=igo.wroc.pl_1671197217638
LINK do SIWZ http://www.igo.wroc.pl/zamowienia/
Wymagany termin realizacji zamówienia 14.02.2023
Miejsce i termin składania ofert POLTEGOR INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
51-616 WROCŁAW
PARKOWA 25

2022-12-21

Sposób składania ofert POLTEGOR INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO, PARKOWA 25, 51-616 WROCŁAW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi 3. Termin i miejsce dostawy Termin wykonania i dostawy: do 14.02.2023 r.
Miejsce dostawy: Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław 4. Warunki płatności Płatność nastąpi po wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 5. Sposób przygotowania oferty Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu oraz cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. Cena wykonania zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 6. Składanie oferty – Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.choinska-pulit@igo.wroc.pl oraz poltegor@igo.wroc.pl do dnia 21.12.2022 r. do godz. 12.00 – Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. – Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. – W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.7. Kontakt z Zamawiającym Pytania w sprawie oferty prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego: poltegor@igo.wroc.pl oraz anna.choinska-pulit@igo.wroc.pl w terminie do 20.12.2022 do godziny 11.00.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij