Dostawa chromatografu gazowego

Dane organizatora INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 GDAŃSK
JÓZEFA FISZERA 14
Tel. 58 341 12 71
Fax. 58 341 61 44
E-mail imp@imp.gda.pl
WWW www.imp.gda.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa chromatografu gazowego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu gazowego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=imp.gda.pl_1665734100576
LINK do SIWZ http://www.imp.gda.pl/zapytania-ofertowe/zapytania-2022/
Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 GDAŃSK
JÓZEFA FISZERA 14

2022-10-19

Sposób składania ofert INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, JÓZEFA FISZERA 14, 80-231 GDAŃSK Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881 Fax: 58 3416144 e-mail: imp@imp.gda.pl
Tel. (sekr.): 58 3416071 www.imp.gda.pl
REGON: 000326121 NIP: 584-035-78-82 POLTAX VAT-5UE: PL5840357882
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H
Gdańsk, dnia 13.10.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/D/ApBad/2022
z dnia 13.10.2022 r.
prowadzone na podstawie obowiązującego u Zamawiającego
Regulaminu Zamówień Publicznych IMP PAN
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa chromatografu gazowego.
1. Termin składania ofert: 19.10.2022 r. godzina 12.00
2. Oferty składać można:
a) Drogą mailową na adresy: przetargi@imp.gda.pl oraz pkazimierski (Zamawiający rekomenduje aby, e-mail z ofertą wysłać na wszystkie adresy) lub
b) Pocztą lub kurierem na adres:
IMP PAN sekretariat Dyrektora
ul. J. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.10.2022 r. do godziny 12.00.
c) Osobiście pod ww. adresem
3. Kryterium wyboru Wykonawcy:
– Cena-100%
4. Termin realizacji zamówienia: w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Okres gwarancji: minimum 12 miesiący.
6. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym: podatki, cła, transport, ubezpieczenie, itp.
7. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących niniejszego zapytania do dnia 17.10.2022 r. do godz. 14.00. Po wskazanym terminie Zamawiający może pozostawić pytania bez odpowiedzi. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na stronie internetowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
W załączeniu:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1.
2. Wzór umowy- załącznik nr 2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 3.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij