Dostawa chromatografu

Organizator
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Telefon: 32 359 19 56
Fax: 32 359 20 48
Email: info@us.edu.pl 
WWW: http://dzp.us.edu.pl
Kontakt
PL +48 323591334 dzp@us.edu.pl 
Województwo/Powiat
śląskie / Katowice
Dodatkowe lokalizacje
śląskie / Katowice
Opis
1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu (1 szt.) z wyposażeniem, określonego w załączniku nr 2 do SWZ.2)Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także instalację i uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, z teorii, użytkowania i obsługi urządzenia. (Wykonawca zapewni 2- dniowe szkolenie z podstawowej obsługi chromatografu i oprogramowania, dla min. 4 osób, po instalacji i uruchomieniu urządzenia, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego- pakiet szkoleniowy musi obejmować wszystkie aspekty pracy z GC-MS/MS m.in. tworzenie i rozwijanie metod, optymalizację pracy, czynności konserwacyjne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny. Zamawiający wymaga instalacji urządzenia przez autoryzowany serwis producenta, posługujący się językiem polskim lub angielskim.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.4)Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 5)Adres dostawy: Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec;6)Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 m-cy. 7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 8) Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)9) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie niniejszego postępowania;
Termin składania ofert 11-07-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
BANKOWA 12
40-007 KATOWICE
śląskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij