Dostawa aparatury naukowo- badawczej

Organizator
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
20-950 LUBLIN
AKADEMICKA 13
Telefon: 81 445 66 22
Fax: 81 533 37 52
Email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl 
WWW: http://www.up.lublin.pl
Kontakt
Biuro Zamówień Publicznych
PL +48814456253 zamowienia@up.lublin.pl 
Województwo/Powiat
lubelskie / Lublin
Dodatkowe lokalizacje
lubelskie / Lublin
Opis
Dostawa aparatury naukowo- badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części.

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznikach 1-9 do SWZ (Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia), odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia.3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy je rozumieć jako przykładowe, służące ustaleniu standardu produktu, a wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.5. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności produktu stanowią minimalne parametry i/lub wymagania techniczne, jakościowe, użytkowe, funkcjonalne, fizykochemiczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w odpowiednim dla danej części opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik 1-9 do SWZ.6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:Część 1– Dostawa automatycznego licznika komórek ( z opcją fluorescencji) dla katedry Biochemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ, Część 2 – Dostawa chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Podstaw Techniki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SWZ, Część 3 – Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SWZ, Część 4 – Dostawa zestawu do ilościowej analizy kwasów nukleinowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SWZ, Część 5 – Dostawa czytnika mikropłytek ELISA oraz przenośnej stacji sterującej (laptop) dla Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do SWZ, Część 6 – Dostawa kompaktowego systemu do dokumentacji, archiwizacji oraz analizy białek i kwasów nukleinowych dla Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SWZ, Część 7 – Dostawa mikroskopu biologicznego z kamerą dla Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SWZ, Część 8 – Dostawa urządzenia do pomiaru aktywności wody dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 8 do SWZ,Część 9 – Dostawa urządzenia do pomiaru rozkładu wielkości cząstek dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 9 do SWZ.
EZ-p.26.7.3.2024

Termin składania ofert 08-07-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
AKADEMICKA 13
20-950 LUBLIN
lubelskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij