DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Organizator
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
31-011 KRAKÓW
PL. SZCZEPAŃSKI 5
Telefon: 12 422 75 41
Email: sekretariat@wif.malopolska.pl 
WWW: http://www.wif.malopolska.pl
Kontakt
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE, ul. Plac Szczepański 5, 31-011, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, tel. 12 422 75 41, e-mail przetargi@wif.malopolska.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.wif.malopolska.pl
Województwo/Powiat
małopolskie / Kraków
Dodatkowe lokalizacje
małopolskie / Kraków
Opis
DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DO LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI LEKÓW WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W KRAKOWIE

Część 1: CZĘŚĆ 1: Automatyczny licznik kolonii na filtrach membranowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem – 1 szt.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę urządzenia do Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Krakowie rozruch, szkolenie, serwis gwarancyjny, wsparcie techniczne.1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie serwisu i wsparcia technicznego określają: formularz parametrów technicznych – załącznik nr 1 do SWZ, projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy -24 miesiące.

Część 2: CZĘŚĆ 2: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 1 szt.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę urządzenia do Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Krakowie rozruch, szkolenie, serwis gwarancyjny, wsparcie techniczne.1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie serwisu i wsparcia technicznego określają: formularz parametrów technicznych – załącznik nr 1 do SWZ, projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.2) Gwarancja i rękojmia Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.

Część 3: CZĘŚĆ 3: Chłodziarki laboratoryjne – 2 szt.1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie serwisu i wsparcia technicznego określają: formularz parametrów technicznych – załącznik nr 1 do SWZ, projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.2) Gwarancja i rękojmia Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące

FAKR-VI. 272.1.2024

Termin składania ofert 20-05-2024
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
PL. SZCZEPAŃSKI 5
31-011 KRAKÓW
małopolskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij