Dostawa aparatury laboratoryjnej i badawczej

Organizator
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Telefon: 89 523 38 80
Email: br@uwm.edu.pl 
WWW: http://www.uwm.edu.pl/
Kontakt
Dział Zamówień Publicznych
PL 895245215 jasma@uwm.edu.pl 
Województwo/Powiat
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Dodatkowe lokalizacje
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Opis
Dostawa aparatury laboratoryjnej i badawczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatury badawczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zakup przedmiotu zamówienia finansowany jest z projektów:1. w Części Nr 1 oraz w Części Nr 2 z projektu pt. ”Wpływ zabiegów fotodynamicznych opartych na naturalnych (sono) fotouczulaczach na Listeria monocytogenes” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23 (2022/45/B/NZ9/00299);2. w Części Nr 3 oraz w Części Nr 4 z projektu pt. ”Innowacyjna metoda hodowli mikroglonów z przeznaczeniem na cele paszowe” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu LIDER XIV (LIDER14/0015/2023). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r. 6. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 odrębne Części. Opis poszczególnych części znajduje się w Załączniku nr 1 Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.

Termin składania ofert 11-07-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
10-719 OLSZTYN
warmińsko-mazurskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij