Dostawa aparatury laboratoryjnej

Organizator
POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Telefon: 58 347 17 10
Email: biuro.rektora@pg.edu.pl 
WWW: http://www.pg.edu.pl
Kontakt
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail szp.wilis@pg.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): https://pg.edu.pl/
Województwo/Powiat
pomorskie / Gdańsk
Dodatkowe lokalizacje
pomorskie / Gdańsk
Opis
Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz elementów sprzętu laboratoryjnego do badań sztywności gruntu w pośrednim zakresie odkształceń dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Część 1: Część A – Elementy do pomiarów lokalnych odkształceń gruntów oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym – 1 komplet1) Zakres przedmiotu zamówienia:a) Element typu Bender (transmitter P-wave, receiver S-wave) – 1 szt.b) Element typu Bender (receiver P-wave, transmitter S-wave) – 1 szt.c) Zestaw czujników napróbkowych typu HALL EFFECT na próbkę o średnicy 50mm i wysokości wysokość 100 mm – 1 szt.d) Lokalny czujnik pomiaru ciśnienia wody w próbce do zamontowania w połowie jej wysokości – 1 szt.e) Datalogger zawierający 8 kanałów z podłączeniem USB 2.0, z kablami zasilającymi i kablem USB – 1 szt.Akcesoria do badań trójosiowych muszą być kompatybilne technicznie z posiadanym przez Zamawiającego Aparatem trójosiowego ściskania do gruntu, GDS Instruments (A Division of Global Digital Systems Ltd), GDSTAS 50kN/70mm/2Mpa Triaxal Automaten System, wyposażonym w komorę hybrydową 70TC2 i access ring (rok produkcji 2020).2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Hydro nr 20, parter, pok. P1. Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności.4) Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków projektu pn. Rozszerzenie oferty badań parametrów sztywności gruntów poprzez pomiary lokalnych odkształceń oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym” przyznanego w konkursie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, który stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, DEC-9/1/2023/IDUB/V.5a/Pd, zadanie nr 037279.5) Oferta w części A musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części A zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.6) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.7) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.9) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części A znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

Część 2: 1) Zakres przedmiotu zamówienia:a) Dynamometr cyfrowy (z wyświetlaczem LCD) do badania siły ściskającej oraz rozciągającej: zakres do 1 kN (1000 N) – 1 szt.b) Dynamometr cyfrowy (z wyświetlaczem LCD) do badania siły ściskającej oraz rozciągającej: zakres do 10 kN (10000 N) – 1 szt.2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Hydro nr 20, parter, pok. P1.3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności.4) Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków projektu pn. Rozszerzenie oferty badań parametrów sztywności gruntów poprzez pomiary lokalnych odkształceń oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym” przyznanego w konkursie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, który stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, DEC-9/1/2023/IDUB/V.5a/Pd, zadanie nr 037279.5) Oferta w części B musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części B zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.6) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.7) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.9) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części B znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

Część 3: 1) Zakres przedmiotu zamówienia: Bezolejowa pompa próżniowa tłokowa – 1 szt.2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Hydro nr 20, parter, pok. P1.3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności.4) Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków projektu pn. Rozszerzenie oferty badań parametrów sztywności gruntów poprzez pomiary lokalnych odkształceń oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym” przyznanego w konkursie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, który stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, DEC-9/1/2023/IDUB/V.5a/Pd, zadanie nr 037279.5) Oferta w części C musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części C zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.6) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.7) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.9) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części B znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

ZP 2/WILiŚ/2024, CRZP 34/002/D/24

Termin składania ofert 14-03-2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK
pomorskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij