Dostawa 6 sztuk oscyloskopów

Organizator
POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Telefon: 58 347 17 10
Email: biuro.rektora@pg.edu.pl 
WWW: http://www.pg.edu.pl
Kontakt
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, tel. 583486153, e-mail logistyka@eti.pg.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): https://www.pg.edu.pl/centrum-zp
Województwo/Powiat
pomorskie / Gdańsk
Dodatkowe lokalizacje
pomorskie / Gdańsk
Opis
Dostawa 6 sztuk oscyloskopów do prowadzenia zajęć w laboratoriach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk oscyloskopów do prowadzenia zajęć w laboratoriach dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, i nie być przedmiotem praw osób trzecich.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze: minimum 12 miesięcy.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 SWZ.

CRZP/67/009/D/2024

Termin składania ofert 19-04-2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK
pomorskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij