Chromatografy

Dane organizatora ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7
Tel. 24 256 81 25
Fax. 24 367 74 80
E-mail biuro@orlenlaboratorium.pl
WWW www.orlenlaboratorium.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Chromatografy do oznaczania znacznika AccuTrace

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Chromatografy do oznaczania znacznika AccuTraceSzanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę chromatografów do oznaczania znacznika AccuTrace dla Spółki. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach do postępowania (możliwość składania oferty na 1 z 2 pozycji). ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem: 0000628738 NIP: 774-27-43-094, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.977.130,00 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT Informacja dodatkowa dla potencjalnych oferentów: W przypadku pytań – proszę o kontakt poprzez Platformę Connect. Proszę pod treścią pytań, jak i w załącznikach NIE umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (system wyświetla dane firmy, jak i dane osoby zadającej pytanie)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-08/pl08-LAB_2_000190_23.zip
LINK do SIWZ http://connect.orlen.pl/app/outRfx/304000/supplier/status
Osoba do kontaktu Monika Machulska-Niździńska
242568139; 605199292 monika.machulska@orlen.pl
Miejsce i termin składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7

2023-07-26

Sposób składania ofert ORLEN LABORATORIUM S.A., CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK Godzina: 18:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi Weź udział w zapytaniu ofertowym Numer zapytania ofertowego
LAB/2/000190/23 Rozpoczęcie składania ofert 06-07-2023 06:00
Zakończenie składania ofert 26-07-2023 18:00
Termin zadawania pytań 24-07-2023 18:00
Kategorie zakupowe (O.01.001) Aparatura i wyposażenie do analiz laboratoryjnych
Typ rundy zapytania Otwarty
Składanie ofert Na wybrane pozycje
Dostępne waluty PLN
Przejdź do Pytań i Odpowiedzi Zamknij sekcję Pytań i Odpowiedzi Przedmiot oferty Lp. Nazwa pozycji Ilość
1 Chromatograf GC-FID do oznaczania AccuTrace 1 SZT
Opis Chromatograf GC-FID do oznaczania AccuTrace

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in.: wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania
Termin realizacji kompletnej usługi – liczba tygodni potrzebna na realizację usługi od daty otrzymania zamówienia do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny./ Guarantee (in months)

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto za daną usługę z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji – prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji handlowej oferty, zawierającej koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty wydłużenia gwarancji – jeśli wymagane/ Price
Wartosc / Value
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (preferowane 30 dni)/ Payment deadline (in days)
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 3. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 3
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – każdy podmiot objęty obowiązkiem wpisu do CRBR zobowiązany jest do załączenia wypełnionego i podpisanego Oświadczenia; nie dotyczy podmiotów, które nie są zobowiązane do ustalenia Beneficjentów Rzeczywistych (wymagane przedstawienie w załączniku informacji w tym zakresie) – Załącznik nr 4.
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej: >>>>> dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01); >>>>> dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową – roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; >>>>> dla podmiotów zagranicznych: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres; wymaganym jest by dołączone dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione.

2 Chromatograf GC-MS do oznaczania AccuTrace 1 SZT
Opis Chromatograf GC-MS do oznaczania AccuTrace

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in.: wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania
Termin realizacji kompletnej usługi – liczba tygodni potrzebna na realizację usługi od daty otrzymania zamówienia do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny./ Guarantee (in months)

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto za daną usługę z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji – prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji handlowej oferty, zawierającej koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty wydłużenia gwarancji – jeśli wymagane/ Price
Wartosc / Value
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (preferowane 30 dni)/ Payment deadline (in days)
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 3. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 3
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – każdy podmiot objęty obowiązkiem wpisu do CRBR zobowiązany jest do załączenia wypełnionego i podpisanego Oświadczenia; nie dotyczy podmiotów, które nie są zobowiązane do ustalenia Beneficjentów Rzeczywistych (wymagane przedstawienie w załączniku informacji w tym zakresie) – Załącznik nr 4.
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej: >>>>> dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01); >>>>> dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową – roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; >>>>> dla podmiotów zagranicznych: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres; wymaganym jest by dołączone dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij