Chromatograf Cieczowy HPLC z detektorem UV/VIS i refraktometrycznym

Organizator
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7
Telefon: 22 273 17 00
Fax: 22 718 03 50
Email: sekretariat@polatom.pl 
WWW: http://www.polatom.pl
Kontakt
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400, Otwock, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail przetargi@polatom.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.polatom.pl
Województwo/Powiat
mazowieckie / Otwock
Dodatkowe lokalizacje
mazowieckie / Otwock
Opis
Chromatograf Cieczowy HPLC z detektorem UV/VIS i refraktometrycznym

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kwalifikacja fabrycznie nowego Chromatografu Cieczowego do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników.2. Szczegółowy opis oraz wymagania dot. parametrów technicznych i innych warunków zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ (Specyfikacja techniczna).3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części z powodu jego niepodzielności. Dodatkowo Zamawiający informuje, że wartość zamówienia wskazuje, że o jego udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich, wymaganych w Specyfikacji technicznej – Załącznik A, działań oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.5. Płatność na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia będzie realizowana jednorazowo, po podpisaniu bez uwag protokołu końcowego. 6. Wymagania dotyczące serwisu i gwarancji zawiera Załącznik A do SWZ– Specyfikacja techniczna oraz zapisy w istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 1.

23/P/2024

Termin składania ofert 03-07-2024
Miejsce i termin składania ofert NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM
ANDRZEJA SOŁTANA 7
05-400 OTWOCK
mazowieckie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij