Badanie próbek paliwa lotniczego

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
31-571 KRAKÓW
MOGILSKA 109
Tel. 47 835 44 44
Fax. 47 835 40 12
E-mail poczta@malopolska.policja.gov.pl
WWW malopolska.policja.gov.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Badanie próbek paliwa lotniczego JET A-1 dla KWP w Krakowie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Badanie próbek paliwa lotniczego JET A-1 dla KWP w Krakowie
Specyfikacja http://malopolska.policja.gov.pl/
Wymagania Zgodnie z SIWZ.
Osoba do kontaktu PIOTR PAOS
piotr.paos@malopolska.policja.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
31-571 KRAKÓW
MOGILSKA 109

2022-04-19

Sposób składania ofert Elektronicznie Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem w celu pozyskania szczegółów dotyczących zamówienia.

​Przedmiotem postępowania jest wykonywanie badań na zawartość stałych ciał obcych oraz zanieczyszczeń w paliwie lotniczym JET A-1 dla KWP w Krakowie. Zamawiający przewiduje następujące ilości i rodzaje badań: – metodą kolorymetryczną (zgodnie z normą ASTM D 2276 lub równoważną) – 9 badań ;
– metodą grawimetryczną (zgodnie z normą ASTM D 5452 lub równoważną) – 5 badań .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zlecanych badań, co nie będzie stanowiło podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Przewiduje się zlecanie badań paliwa do wyczerpania szacowanych limitów (łącznie max. 14 badań).

Termin realizacji: 3 dni robocze od momentu przekazania próbki paliwa. Po przeprowadzonych badaniach Wykonawca przedstawi sprawozdanie z wynikami.
Uwaga!
Zamawiający każdorazowo dostarczy próbkę paliwa do siedziby Wykonawcy przy założeniu, że Wykonawca będzie realizował zlecone badania na
terenie miasta Krakowa. W innym przypadku Wykonawca odbierze próbki paliwa od Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt.

Wymagania: Wykonawca musi posiadać akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie prowadzenia badań chemicznych i właściwości fizycznych oraz pobierania próbek paliw ciekłych, w tym także paliwa lotniczego.
Do oferty należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe wymagania.

Realizacja badań będzie się odbywać każdorazowo na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego i przesłanych drogą e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
Warunki płatności: do 30 dni od momentu wystawienia faktury VAT. W ofercie należy podać ceny brutto w PLN.

Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk – kontakt w stopce strony internetowej.

Termin publikacji postępowania: 2022-04-12 15:30:00
Termin przesyłania załączników: 0
Termin otwarcia ofert: 2022-04-19 12:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert na: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: Nie określono
Forma składania dokumentów: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Otwarcie oferty publicznej: Nie
Domyślna waluta: PLN

Numer informacji: man-331575

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij