Zakres obowiązków:
• Pobieranie prób oraz badanie wody;
• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;
• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;
• Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych;
• Czyszczenie urządzeń i pomieszczeń laboratoryjnych;
• Przygotowanie materiałów do analiz – sterylizacja oraz utylizacja materiałów po analizach;
• Inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących w celu zachowania warunków mikrobiologicznych środowiska właściwych dla danych klas czystości.

Wymagane kwalifikacje:
• Wykształcenie średnie;
• Minimum 1 rok doświadczenia w laboratorium mikrobiologicznym (mile widziane w branży farmaceutycznej);
• Dobra znajomość pakietu MS Office;
• Prawo jazdy kat. B;
• Preferowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej podstawowym;
• Pracowitość, staranność, dokładność, samodzielność, skrupulatność;
• Zaangażowanie w powierzoną pracę;
• Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• Miejsce pracy Kazuń Nowy;
• Dodatkowe benefity m. in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty MultiSport, wyżywienia;
• Pracę od poniedziałku do piątku oraz dyżury w weekendy i święta.
Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem i list motywacyjny wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@celonpharma.com.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.