Starszy inspektor weterynaryjny

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt [z naciskiem na HPAI; ASF] w Zespole ds. Zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Bełchatów
ul. Piłsudskiego 70
Ważne do
31 marca
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 5750,00 zł brutto
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,
Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
Organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
Potwierdzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby,
Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego, b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych, c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
Badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
Opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
Prowadzenie spraw związanych z uznaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
Nadzór nad obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie, obsługa systemu TRACES N,
Realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej,
Współuczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na obszarze powiatu bełchatowskiego,
Nadzór nad schroniskiem dla zwierząt,
Wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych,
Dokumentowanie wyników przeprowadzonych kontroli,
Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
prawo jazdy kat. B
umiejętność obsługi komputera w zakresie Pakietu OFFICE, poczty internetowej, internetu
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
umiejętność pracy w zespole
kultura pracy i kultura osobista
staranność
rzetelność
Co oferujemy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 31 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 93750”

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 70
97-400 Bełchatów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
44 635 09 53
lub mailowego na adres: belchatow.piw@wetgiw.gov.pl(link sends e-mail)
Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij