Starszy inspektor

Opis stanowiska

Forma zatrudnienia
Umowa o pracę stałą
 

Świadczenia

Na podstawie pełnego opisu stanowiska
Dofinansowanie do wypoczynku
Dofinansowanie nauki
Ubezpieczenie na życie

Pełny opis stanowiska

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Do spraw: administracyjno-biurowych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
#administracja publiczna #transport drogowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Gdańsk
ul. Subisława 5
Ważne do
31 października
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
obsługuje sekretariat Wydziału, centralę telefoniczną, telefaks i inne urządzenia biurowe, prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z Wydziału oraz obsługę techniczną poczty w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych;
prowadzi ewidencję mienia (środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne) Wydziału, sporządza i ewidencjonuje dowody w zakresie gospodarowania tymi środkami, uzgadnia z Wydziałem Finansowo-Księgowym stany i obroty oraz współpracuje z Komisją Likwidacyjną w zakresie likwidacji środków;
prowadzi dokumentację w zakresie spraw pracowniczych tj. listy obecności, ewidencję czasu pracy, ewidencję urlopów wypoczynkowych i delegacji, książki wyjść służbowych i prywatnych oraz bieżącą kontrolę i rozliczanie czasu pracy pracowników Wydziału, w tym pracowników zatrudnionych w ramach programów rządowych;
prowadzi ewidencję wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnia wydatki z Wydziałem Finansowo-Księgowym, przygotowuje dokumenty księgowe do ich dalszego przetwarzania w Oddziale. Bierze udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych według klasyfikacji budżetowej oraz kontroluje realizację planów;
prowadzi ewidencję indywidualnego wyposażenia pracowników Wydziału w odzież ochronną i roboczą, w tym pracowników zatrudnionych w ramach programów rządowych;
prowadzi postępowania o udzielenie zamówień poniżej 130 tys. zł., w tym sporządza ogłoszenia, wnioski, projekty umów itd., w tym również dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych;
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
prawo jazdy kat. B;
znajomość przepisów z zakresu: ustawa o rachunkowości, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego;
umiejętność obsługi programów komputerowych (MS-Office);
umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub zarządzanie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji.
znajomość przepisów z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, ustawy Kodeks Pracy;
praktyczna znajomość systemu SAP;
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:
stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 31 października 2022

na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
lub pocztą elektroniczną na adres gdansk.rekrutacja@gddkia.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
600 258 983.
Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

 
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij