POST-DOC GUMed

POST-DOC w Projekcie OPUS-19 w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
 

Projekt OPUS 19 pt. „Aromatyzacja steroidów przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu
w obecności związków EDs (ang. Endocrine Disruptors)”

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2020/37/B/NZ8/03823)

 

 

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu zbadanie wydajności aromatyzacji androgenów przez bałtyckie małże w modelu środowiskowym i eksperymentalnym. Istotnym aspektem prowadzonych badań będzie dokładne scharakteryzowanie białka małży o właściwościach aromatazy zarówno na poziomie enzymatycznym jak i genetycznym. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza wpływu związków EDs na zmienność transkryptomiczną w różnych tkankach małży metodą RNA-seq. Kolejnym krokiem będzie scharakteryzowanie mikrobiomu obecnego w tkankach małży, w osadach, czy też w wodzie, stosując metody sekwencjonowania metagenomowego (opartego o gen kodujący 16S rRNA) jak również metatranskryptomikę (RNA-seq).

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • planowanie oraz wykonywanie doświadczeń naukowych zleconych przez kierownika projektu oraz wynikających z własnej inicjatywy,
 • analiza uzyskanych danych oraz prezentowanie i komunikowanie wyników,
 • rzetelne oraz bez zwłoki prowadzenie dziennika laboratoryjnego,
 • czynny udział w pisaniu publikacji naukowych,
 • promocja projektu i jego wyników na konferencjach naukowych,
 • czytanie i informowanie o najnowszych publikacjach naukowych,
 • wsparcie administracyjne i badawcze projektu,
 • utrzymanie laboratorium w czystości oraz monitorowanie i niezwłoczne zamawianie środków zużywalnych potrzebnych do wykonywania doświadczeń,
 • ścisła współpraca z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu badawczego.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • stopnia naukowego doktora z jednej z następujących dziedzin: oceanografia, biologia molekularna, biochemia, biotechnologia i pokrewne, uzyskanego w okresie nie dłuższym niż 7 lat wcześniej (okres ten może być przedłużony o okresy przebywania na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich) oraz uzyskanego w jednostce innej niż jednostka zatrudniająca (Gdański Uniwersytet Medyczny),
 • znajomości pracy w laboratorium i doświadczenia w pracach terenowych,
 • doświadczenia w zakresie pracy z materiałem genetycznym; praktycznego – izolacja RNA/DNA itp., oraz bioinformatycznego – analiza uzyskanych danych,
 • płynnej znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej,
 • czynnego udziału w życiu naukowym przejawiający się udziałem w konferencjach, seminariach, sympozjach,
 • umiejętności bardzo dobrej współpracy z innymi członkami zespołu badawczego,
 • silnej motywacji do pracy naukowej, umiejętności samodzielnej pracy,
 • zaangażowania, rzetelności, skrupulatności, pracowitości i odpowiedzialności za powierzone prace,
 • wykazywania inicjatywy w planowaniu doświadczeń oraz rozwiązywaniu problemów w pracy naukowej i doświadczalnej,
 • kandydaci ubiegający się o stanowisko muszą spełniać wymagania dla stanowiska typu post-doc opisane w załączniku do Uchwały Rady NCN nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

 

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na pełen etat na okres 12 miesięcy, wynagrodzenie w wysokości 10 000 PLN brutto brutto/miesiąc
 • Okres zatrudnienia: 01.09.2023-31.08.2024
 • Możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz poznania specyfiki pracy na Uczelni mającej status Uczelni Badawczej,
 • Przyjazną atmosferę w zespole

 

 

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ
 • termin nadsyłania aplikacji to 31.05.2023
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 
 
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij