Kierownik zespołu

Pełny opis stanowiska

Dołącz do nas jako:
Kierownik Zespołu
w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Katowicach
#administracja publiczna #transport drogowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6
Ważne do
11 lipca
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
kieruje, organizuje i monitoruje pracę Zespołu Betonów i Materiałów Wiążących
weryfikuje receptury dla betonów zwykłych i mostowych oraz analizuje wyniki badań betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych,
prowadzi monitoring jakości z wykonanych badań na realizowanych zadaniach drogowo-mostowych,
współpracuje z Nadzorem realizowanych zadań w celu właściwego zaprogramowania poboru prób i wykonania badań terenowych i laboratoryjnych,
weryfikuje proponowane technologie w zakresie planowanych i realizowanych robót oraz weryfikuje specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych,
nadzoruje pracę Zespołu w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium,
monitoruje działania pracowników w zakresie dbałości o sprawność sprzętu oraz terminowego wzorcowania i kalibracji,
monitoruje proces prawidłowego postępowania z próbkami od momentu ich przyjęcia przez przechowywanie i do czasu ich likwidacji.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
prawo jazdy kat. B,
znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
praktyczna znajomość pakietu MS Office
kompetencje kierownicze: zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa,
kursy z zakresu technologii robót drogowych,
umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
uprawnienia do kierowania robotami drogowymi,
posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
znajomość ustawy- Prawo zamówień publicznych.
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:
Ø stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Ø dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

Ø trzynaste wynagrodzenie,

Ø ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

Ø skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych),

Ø pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

Ø dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

Ø możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kopia uprawnień do kierowania robotami drogowymi,
Aplikuj

do 11 lipca 2022

na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
Ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- LABORATORIUM”)
lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(32) 614-23-60; (32) 20-86-201
Dokumenty należy złożyć do: 11.07.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

 
Więcej informacji na:
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij