Kierownik Laboratorium

Opis stanowiska

Forma zatrudnienia
Pełny etat
 

Pełny opis stanowiska

Kierownik Laboratorium i Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Stefanowo k/ Warszawy

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
Zapewnienie optymalnego programu badań dla surowców, półproduktów, produktów gotowych i opakowań.
Wprowadzanie planów kontroli dla surowców bazując na ocenie ryzyka, specyfikacjach i wymaganiach korporacyjnych, zapewniając zgodność z standardami McCormick jak i prawa polskiego.
Weryfikacja i aktualizacja zasad zwalniania wszystkich półproduktów i wyrobów produkowanych przez McCormick Polska S.A, ścisła współpraca w tym zakresie z pozostałymi funkcjami w firmie.
Aktywne uczestniczenie w projektach NPD i CCI realizowanych w McCormick Polska w celu zapewnienia zgodności wdrażanych produktów z wymaganiami systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności obowiązującymi w McCormick z uwzględnieniem wymagań klientów.
Proaktywna konsultacja w kwestii nowych lub zupełnie nieznanych tematów z innymi członkami zespołu: Kontroli Jakości/ Zapewnienia Jakości/ Bezpieczeństwa Żywności na poziomie lokalnym jak i EMEA w celu uzyskania właściwej interpretacji wymagań oraz komunikacji na odpowiednim etapie prowadzonych projektów.
Koordynacja Zgłoszeń Jakościowych (QN) z produkcji jak i od dostawców, nadzorowanie właściwego postępowania z materiałami, półproduktami i produktami niezgodnymi; wydawanie decyzji oraz nadzorowanie działań naprawczych w celu ciągłego doskonalenia systemu jakości.
Zapewnienie terminowości wydawania certyfikatów gwarancyjne bądź certyfikatów zgodności na życzenie klientów.
Zatwierdzanie koncesji na poziomie lokalnym w odniesieniu do odstępstw dotyczących receptur i procesów na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa i legalności produktów.
Wsparcie techniczne przy dochodzeniu i rozpatrywaniu skarg klientów, aby zapobiec nawrotom problemów.
Dostarczanie danych do budżetu w zakresie kontroli zarówno mikrobiologicznej jak i fizykochemicznej od surowca po produkt gotowy oraz zachowanie dyscypliny w stosunku do powierzonego budżetu.
Nadzór nad metodami analitycznymi i mikrobiologicznymi realizowanymi w Laboratoriach McC w Stefanowie.
Współpraca przy określaniu ryzyka alergenowego, mikrobiologicznego itp. dla NPC
Zarządzanie panelami organoleptycznymi w laboratorium
Bieżąca kontrola i zwalniania do produkcji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
Współpraca z działem R&D i SQ przy zatwierdzaniu nowych prób ofertowych
Rozwijanie kompetencji podległych pracowników
Raportowanie w powyższym zakresie do kierownika Działu Zapewnienia Jakości
Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.

PROFIL IDEALNEGO KANDYDATA:
Wykształcenie wyższe z zakresu technologii żywności lub pokrewne.
Rekomendowane minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zorientowanym na kontrolę jakości produktów żywnościowych w tym minimum dwa lata na stanowisku managera.
Wiedza z zakresu technologii żywności i składników żywności.
Znajomość standardu BRC.
Rozumienie środowiska biznesowego.
Pisemne i werbalne umiejętności komunikacyjne na wszystkich szczeblach zarówno technicznych jak i nietechnicznych.
Skuteczne umiejętności negocjacyjne.
Dobra znajomosc języka angielskiego (min. B2).
Umiejętność pracy w zespole.
Umiejętności analityczne.
Mile widziana znajomość systemu SAP.
Znajomość programów Devex, Mediabox, RMN, NPC, Cancel/Supersede, MMDC.

 
 
 
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij