Inspektor

Inspektor
Do spraw: gospodarki sprzętem i materiałami techniki policyjnej w Wydziale Zaopatrzenia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Wrocław
ul. Podwale 31-33
Ważne do
5 kwietnia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
zaopatruje jednostki i komórki organizacyjne KWP we Wrocławiu w sprzęt i materiały ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego i techników kryminalistycznych
realizuje zamówienia oraz umowy zawarte z kontrahentami KWP w zakresie swojego działania oraz bieżąco monitoruje ich przebieg i ostateczne rozliczenie, w tym sporządza dokumentację w zakresie zastosowania kar umownych dla kontrahentów. Realizuje plan rzeczowo-finansowy zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych i dochowaniem należytej staranności, w tym sporządza projekty umów oraz dokumenty związane z udzielaniem zamówienia publicznego
prowadzi rozliczenia finansowe
przygotowuje dane umożliwiające planowanie rzeczowo-finansowe dla jednostek Policji woj.dolnoślaskiego i ich analizowanie
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe pracy w obszarze zamówień publicznych
komunikatywność
biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office
znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i rachunkowości
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko…….(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem
Aplikuj

do 5 kwietnia 2023

na adres: Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

Dokumenty należy złożyć do: 05.04.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

 

 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij