Laboratorium “ECOLABAD”

Laboratorium Fizyko-Chemiczne
ECOLABAD
ul. 6-go Sierpnia 15/17
90-616 Łódź
tel: +48 (42) 678 11 05
www.ecolabad.pl

Podstawowym zadaniem laboratorium jest prowadzenie działalności badawczej w dziedzinie higieny pracy. Laboratorium “ECOLABAD” wykonuje badania zgodnie z metodami udokumentowanymi w normach oraz w procedurach badawczych.

Laboratorium “ECOLABAD” działa według kryteriów dotyczących zarządzania i działalności technicznej przedstawionych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium “ECOLABAD” posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie badań czynników pyłowych, substancji chemicznych i czynników fizycznych – Certyfikat Akredytacji nr AB 647.

Laboratorium Badawcze “ECOLABAD” proponuje szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:

 • Pomiary hałasu słyszalnego – w środowisku pracy, w pomieszczeniach budowlanych.
 • Pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm w środowisku pracy.
 • Pomiary drgań mechanicznych przenoszonych przez kończyny górne w środowisku pracy.
 • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w środowisku pracy.
 • Pomiary mikroklimatu w środowisku pracy.
 • Pomiary stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego w środowisku pracy.
 • Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.
 • Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat kliknij tutaj.

Laboratorium współpracuje z:

 • zakładami usługowo – produkcyjnymi w zakresie badania warunków środowiska pracy,
 • zakładami farmaceutycznymi w zakresie analiz fizyko – chemicznych wytwarzanych produktów,
 • zakładami przemysłu spożywczego w zakresie badań fizyko – chemicznych stosowanych surowców oraz wytwarzanych produktów.

Laboratorium “ECOLABAD” zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań poprzez m.in.:

 • zatrudnianie personelu, który został przeszkolony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie zarządzania jakością w laboratorium,
 • branie udziału w badaniach biegłości w porównaniach międzylabolatoryjnych organizowanych przez renomowane instytucje w danej dziedzinie, w tym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
 • wykonywanie badań z zastosowaniem technik badawczych odpowiednio udokumentowanych i zwalidowanych,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia pomiarowego, właściwie obsługiwanego i nadzorowanego.

Laboratorium badawcze “ECOLABAD” służy słowem doradczym w pełnym zakresie swojego działania.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, terminowość oraz poufność wykonywanych badań.

Serdecznie zapraszamy do szerokiej współpracy!

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij