wrzesień, 2022

14wrzCały dzień16XV Konferencja Naukowa MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA organizowana w ramach obchodów 25-lecia Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Więcej

Szczegóły wydarzenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XV Konferencję Naukową „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, która odbędzie się w dniach 14-16 września 2022 r. w Częstochowie

Tematyka konferencji obejmuje:

 • źródła mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w środowisku oraz ich zawartość w wodach, ściekach, osadach dennych, osadach ściekowych, glebach, odpadach, w powietrzu oraz w żywności,
 • problematykę mikrozanieczyszczeń: „emerging contaminants ECs”, o właściwościach estrogenicznych EDC, „contaminants of emerging concern” CECs – farmaceutyki, środki ochrony osobistej, kosmetyki, środki dezynfekcyjne, konserwanty, retardanty, surfaktanty, związki perfluorowane PFAS
 • problematyka COVID w aspekcie środowiskowym
 • toksyczność mikrozanieczyszczeń i ich oddziaływanie na organizmy,
 • analityka mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych i żywności,
 • ryzyko środowiskowe i zdrowotne występowania mikrozanieczyszczeń w wodach,
 • przemiany, usuwanie i degradacja mikrozanieczyszczeń w wodzie, ściekach, osadach ściekowych i dennych w procesach technologicznych jednostkowych i zintegrowanych.

Publikacje pod warunkiem wniesienia opłaty konferencyjnej na konto konferencji podane poniżej (2200 zł). Artykuły zgłaszane do czasopism podlegają wstępnej kwalifikacji przez Komitet Naukowy.

1. Streszczenia zgłoszonych prac będą opublikowane jako materiały konferencyjne w serii Konferencje w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej.
2. Istnieje możliwość opublikowania artykułu w następujących czasopismach:

 • Desalination and Water Treatment (DWT), 100 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki przysłanie zgłoszenia na konferencję oraz abstraktu oraz wskazaniem obszaru tematycznego http://www.desline.com/events.php
  pre-review artykułu oraz akceptacja przez Komitet Naukowy i Redakcję DWT

  Komitet Organizacyjny XV Konferencji Naukowej „MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA”
  Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
  Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
  ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa
  fax.,tel.: (+48)(34) 325-01-01
  https://wis.pcz.pl/wydzial/katedry/ksiis/profil
  e-mail: marek.makula@pcz.pl

 • procedowanie artykułu w systemie DWT – opłata dodatkowa bezpośrednio do Redakcji czasopisma DWT po uzyskaniu pozytywnych recenzji i potwierdzenia przyjęcia artykułu do druku w kwocie 150 Euro
 • Water, Special Issue: Emerging contaminants removal from wastewater, 100 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  – procedowanie artykułu w systemie Water
  – opłata dodatkowa indywidulana do uzgodnienia pomiędzy Autorami a wydawnictwem
  https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues?section_id=0&search=Emerging+contaminants+removal&sort=deadline&view=open&page_count=50&query=Emerging+contaminants+removal
 • Instal (70 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki), indywidulana opłata do uzgodnienia pomiędzy Autorami a wydawnictwem
 • Technologia wody, do uzgodnienia pomiędzy Autorami a wydawnictwem
 • W trakcie uzgodnień jest wydanie Special Issue w czasopiśmie Science of the Total Environment (200 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki).

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – przewodnicząca
prof. Miriam Balaban – Editor in Chief of DWT
prof. Rosa Maria Alonso
prof. dr hab. inż. Anna Anielak
dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof.PCz
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚw.
Ass. prof. Cândida Duarte Manuel
prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak
prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk, prof. PCz
prof. dr hab. inż. Beata Kowalska
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
prof. dr hab. Maria Łebkowska
prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz
dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ
prof. dr hab. inż. Janusz Rak
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko
dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN
prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański
prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
dr hab. inż. Ewa Wiśniowska, prof. PCz.
dr hab. inż. Iwona Zawieja, prof. PCz
prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

Ważne informacje

 1. Zgłaszanie tematów w języku polskim i angielskim ze wskazaniem formy wystąpienia
  (referat/poster) oraz tytułu czasopisma  – 15.04.2022 r.
 2. Nadesłanie streszczenia w języku polskim lub angielskim (1str. A-4)  – 30.04.2022 r.
 3. Wniesienie opłaty konferencyjnej (warunek wstępnej kwalifikacji artykułu
  przez redakcje czasopism oraz rezerwacji hotelu – 30.04.2022 r.
 4. Nadesłanie pełnych tekstów artykułów – 31.08.2022 r.

Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane ze względu na obowiązujące procedury przetargowe i warunki związane z zakwaterowaniem.
Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 2200 zł. Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie (2 doby), pełne wyżywienie (od obiadu w dniu 14 września do obiadu w dniu 16 września), kawę/herbatę, udział w obchodach Jubileuszu Wydziału, udział w obradach wszystkich wydarzeń Jubileuszu, koszty organizacyjne, redakcję, przygotowanie i druk zbioru streszczeń, dodatkowe materiały konferencyjne oraz koszty recenzji i redakcji streszczeń i artykułów przeznaczonych do druku.

Uwaga!

 1. Warunkiem opublikowania nadesłanych prac jest uczestnictwo w konferencji (jedna opłata konferencyjna – jeden artykuł w czasopiśmie)
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pokrycia kosztów organizacyjnych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, tel. 34-32-50-919, maria.wlodarczyk-makula@pcz.pl
Marek Makuła, tel. 34-32-50-364, marek.makula@pcz.pl
dr inż. Agnieszka Popenda, tel. 34-32-50-909
dr inż. Rafał Nowak, tel. 34-32-50-455
dr hab. inż. Paweł Wolski
mgr inż. Beata Starczyk
mgr inż. Monika Kozieł

Rejestracja na konferencję on-line na stronie internetowej: https://wis.pcz.pl/konferencje zakładka: konferencja Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka.

Korespondencję w formie streszczeń i pełnych tekstów prosimy kierować na adres:
Marek Makuła
Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 CZĘSTOCHOWA
e-mail: marek.makula@pcz.pl, tel. 34 32 50 364

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnego adresu i numeru NIP instytucji, na którą będzie wystawiana faktura.
Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:
Bank BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728
z dopiskiem 1.0128 oraz nazwisko i imię
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa

OFERTA DLA FIRM

Istnieje możliwość zaprezentowania firmy w formie 15-minutowego wystąpienia promocyjnego w cenie netto 850 zł.
Konferencja pod patronatem portalu https://www.labportal.pl

Konferencja pod patronatem Konferencja pod patronatem czasopisma Instal wydawnictwa: https://seidel-przywecki.pl

 

Termin

14 wrz 2022 wrzesień 14 (środa) - 16 (Piątek)

Lokalizacja

Polityka Częstochowska

Częstochowa, Dąbrowskiego 69

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij