XXV Walne Zgromadzenie Pollab

26.02.2014

Dodaj do:
Autor: 
pollab, mr

XXV Walne zgromadzenie członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB odbędzie się w Warszawie 5 marca 2014 r.

W programie zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta
3) Przyjęcie porządku obrad
4) Wystąpienie zaproszonych gości
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej 
6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7) Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji za 2013 r. oraz podjęcie uchwały
8) Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz podjęcie uchwały
9) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10) Dyskusja
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Klubu POLLAB
12) Przedstawienie Planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. oraz podjęcie uchwały
13) Dyskusja i głosowanie
14) Wolne głosy i wnioski
15) Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej
16) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XXV Walnego Zgromadzenia
17) Zakończenie XXV Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB

 

Tagi: