XVIII Sympozjum Klubu POLLAB od dzisiaj w Mrągowie

24.09.2012

Dodaj do:
Autor: 
mr, pollab

 

Dzisiaj rozpoczyna się XVIII Sympozjum Klubu POLLAB „WYMAGANIA TECHNICZNE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ – 4” * Miarodajność wyników badań *, a w programie:

 

Poniedziałek 24 września 2012 r.

16.00 - 19:30 Rejestracja uczestników

20.00  Powitanie uczestników. Kolacja - spotkanie integracyjne

 

Wtorek 25 września 2012 r.

7.00 9.00  Śniadanie

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

 

09:00 Otwarcie sympozjum

 

SESJA I

9.15 11:00

 

09:15-10:00 Walidacja a miarodajność - dr inż. Piotr Pasławski

 

10:00-10:30 Podejście laboratorium do zapewnienia miarodajności wyników okiem

auditora - prof. dr hab. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 

10:30-11:00 Terminy i definicje wg Międzynarodowego słownika metrologii. Pojęcia

podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM) - PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 - dr Andrzej Resztak

 

Przerwa kawowa 11:00 11:30

 

SESJA II

11:30 13:30

 

11:30-12:15 Dokumentowanie spójności pomiarowej – potwierdzenie miarodajności –

dr hab. inż. Piotr Konieczka, Politechnika Gdańska

 

12:15-13:00 Informacje przedstawione w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników - Polskie Centrum Akredytacji

 

13:00 – 13:30 Dyskusja

 

Obiad 13:30

 

SESJA III

15:30 16:40

 

15:30-16:00 Dokładność pomiaru, a dokładność przyrządu pomiarowego na przykładzie

pomiaru masy w laboratorium przy zastosowaniu wagi elektronicznej

mgr Andrzej Hantz, RADWAG Wagi Elektroniczne; Laboratorium Pomiarowe

 

16:00-16:30 Elementy systemu zarządzania narzędziem w zapewnieniu jakości wyników

badań – dr inż. Beata Witkowska, Instytut Włókiennictwa

 

16:30-16:40 Prezentacja Firmy SELVITA SA

 

Przerwa kawowa 16:40 17:10

 

SESJA IV

17:10 18:10

 

17.10-17.40 Identyfikacja problemów jakości wyników w laboratorium chemicznym na

wybranych przykładach - dr Michał Kuryło, Miejskie PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie

 

17:40-18:10 Jak unikać podwójnego liczenia składowych niepewności ? - dr inż. Robert

Gąsior, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie - Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach

 

Kolacja grillowa 18:30

 

Środa 26 września 2012 r.

7:00 9:00 – Śniadanie

 

SESJA V

8:30 11:00

 

08:30-09:30 Wpływ przygotowania próbek na miarodajność wyników - dr inż. Piotr Pasławski

 

09:30-09:40 Prezentacja Firmy RADWAG Wagi Elektroniczne

 

09:40-10:10 Wpływ materiałów pomocniczych na miarodajność wyników badań

– mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek, Oddział Szkła

i Materiałów Budowlanych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

10:10:10:20 Prezentacja Firmy SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.

 

10:20-11:10 Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia – niezbędny warunek

uzyskania miarodajności pomiarów - dr hab. inż. Piotr Konieczka, Politechnika Gdańska

 

11:10-11:40 Dyskusja

 

11:40 Zakończenie sympozjum

Obiad od 12:00

 

Uczestnikom życzymy owocnych obrad. Redakcja LABportal.pl