W strukturze Klubu Pollab powstaje Komisja ds. metrologii

31.08.2012

Dodaj do:
Autor: 
mr

 

5 września, w siedzibie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab, odbędzie się zebranie inauguracyjne Komisji ds. metrologii. Podstawowym celem powołania komisji jest popularyzacja dobrych praktyk metrologicznych w laboratoriach oraz zdobywanie i przekazywanie informacji dotyczących metrologii wszystkim zainteresowanym członkom Klubu, a także aktywny udział Klubu POLLAB za pośrednictwem komisji w pracach różnych organizacji metrologicznych i administracyjnych.

 

Komisja ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Klubu. Ideą jest włączenie do prac komisji osób z różnych dziedzin zajmujących się metrologią w laboratoriach (wyposażeniem pomiarowym, opracowywaniem procedur badań, pomiarów wraz z szacowaniem niepewności pomiaru itp.).

 

Więcej na www.pollab.pl