XVIII Sympozjum Miarodajność wyników badań (I tura)

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
Kołobrzeg
Data wydarzenia: 
21.05.2012

 

Kołobrzeg, 21-23 V 2012 r.
Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Informacje: Sekretariat Klubu POLLAB, ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa, tel. 22 464 55 03; mail: sekretariat@pollab.pl