XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa CHROMATOGRAFIA JONOWA I TECHNIKI POKREWNE 2018

Organizator: 
IPIS PAN
Miejscowość wydarzenia: 
Zabrze
Data wydarzenia: 
17.04.2018

 

 

ChromJonowa

 

 

 

Zaproszenie do udziału w

 

XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

CHROMATOGRAFIA JONOWA I TECHNIKI POKREWNE 2018

 

 

            Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydziału Chemii UMK w Toruniu we współpracy z firmami Metrohm Polska i A.G.A Analytical mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 roku.

 

Ramowy program konferencji

                      

17 kwietnia 2018, wtorek

 

11:00                           Otwarcie konferencji

11:10   -    13:00          Wykłady plenarne

13:00   -    14:00          Przerwa

14:00   -    16:00          Wykłady/komunikaty

11:00   -    16:00          Sesja posterowa I

16: 00                          Podsumowanie pierwszego dnia obrad

17:00   -    23:00          Wycieczka i uroczysta kolacja            

    

18 kwietnia 2018, środa

  9:00   -    11:00          Wykłady plenarne

11:00   -    11:30          Przerwa

11:30   -    13:30          Wykłady/komunikaty

  9:00   -    13:15          Sesja posterowa II

13:30   -    14:00          Podsumowanie konferencji i wręczanie nagród

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, w tym monografię z pracami nadesłanymi przez Autorów oraz catering pierwszego i drugiego dnia konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.

 

 

W ramach Konferencji zostaną wygłoszone referaty i komunikaty dotyczące chromatografii jonowej oraz metod pokrewnych i ich praktycznych zastosowań w analizie próbek ciekłych, stałych i gazowych, a także sesje posterowe oraz wystawa odczynników i sprzętu pomiarowego. Konferencja jest adresowana w szczególności do pracowników jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, stacji uzdatnia wód, oraz pracowników laboratoriów przemysłowych.

 

Wzorem lat ubiegłych przewidujemy wydanie przed konferencją monografii „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”. Ze względu na cykl wydawniczy Autorzy proszeni są o nadsyłanie prac z zakresu tematyki konferencji na adres rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018.

 

Termin przysyłania tytułów wystąpień ustnych oraz tytułów posterów upływa w dniu 1 marca 2018. Komunikat ze szczegółowym programem konferencji zostanie rozesłany i zamieszczony na stronie www.ipis.zabrze.pl do dnia 1 kwietnia 2018 roku.

 

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w konferencji poprzez zgłaszanie wystąpień (wykłady i komunikaty) oraz prac w postaci posterów, a także przysyłanie artykułów do monografii. Informacje o poprzedniej konferencji znajdują się na stronie http://ipis.pan.pl/pl/nauka/pm-konferencje/45-konferencje-zorganizowane-ipis-pan/744-xi

 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

Zgłoszenia na konferencję i wszelkie zapytania proszę kierować na adres:

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIS PAN

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

ul. M.Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze

tel. (032) 2716481 wew.112, fax. (032) 2717470

e-mail:  rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl