WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 9001:2015 I MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA DO BUDOWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM W OPCJI B

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
7.03.2018

 

 

Szkolenie WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 9001:2015 I MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA DO BUDOWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM W OPCJI B

 

Warszawa, 7 III 2018 r.

 

Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 

Informacje: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB,  02-699 Warszawa, ul.Kłobucka 23A, Tel. 22 46 45 503, kom. 607 525 282; szkolenia@pollab.pl