SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU. SZACOWANIE SKŁADOWEJ NIEPEWNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POBIERANIA PRÓBEK

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
15.11.2018

 

 

Szkolenie SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU. SZACOWANIE SKŁADOWEJ NIEPEWNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POBIERANIA PRÓBEK

 

Warszawa, 15-16 XI 2018 r.

 

Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 

 

Informacje: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, 

02-699 Warszawa, ul.Kłobucka 23A, Tel. 22 46 45 503, kom. 607 525 282; szkolenia@pollab.pl