SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY WG NORMY PN-EN ISO/IEC 17065:2013

Organizator: 
PCA
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
25.10.2018

 

 

Szkolenie SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY WG NORMY  PN-EN ISO/IEC 17065:2013

 

Warszawa, 25-26 X 2018 r.

 

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji,

ul. Szczotkarska 42; 01-382 Warszawa

 

Informacje: e-mail: szkolenia@pca.gov.pl,  tel.: 22 355-70-12; http://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/kontakt/