SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA WG PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Organizator: 
PCA
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
27.09.2018

 

 

Szkolenie SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA WG  PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Warszawa, 27-28 IX 2018 r.

 

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji,

ul. Szczotkarska 42; 01-382 Warszawa

 

Informacje: e-mail: szkolenia@pca.gov.pl,  tel.: 22 355-70-12; http://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/kontakt/