SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY WG NORMY PN-EN ISO/IEC 17024:2012

Organizator: 
PCA
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
13.12.2018

 

 

Szkolenie SYSTEM ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY WG NORMY PN-EN ISO/IEC 17024:2012

 

Warszawa, 13-14 XII 2018 r.

 

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji,

ul. Szczotkarska 42; 01-382 Warszawa

 

Informacje: e-mail: szkolenia@pca.gov.pl,  tel.: 22 355-70-12; http://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/kontakt/