POBÓR PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH (WODA, ŚCIEKI, OSADY, GLEBY)

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
13.03.2018

 

 

Szkolenie POBÓR PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH (WODA, ŚCIEKI, OSADY, GLEBY)

 

Warszawa, 13 III 2018 r.

 

Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 

Informacje: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB,  02-699 Warszawa, ul.Kłobucka 23A, Tel. 22 46 45 503, kom. 607 525 282; szkolenia@pollab.pl