Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment

Organizator: 
Abrys
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
28.11.2018

 

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment

 

Warszawa

28 - 30 listopada 2018 r.

 

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

W trakcie trzech dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku konkursów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

Więcej informacji: http://envicon.abrys.pl/