Zakup związków chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 122974700
Fax. (12) 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158906

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup związków chemicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup związków chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. "Rozwój innowacyjnej spersonalizowanej terapii nowotworów litych ".
Przedmiot zamówienia: 1. 7-{[2-(diphenylamino)pyrimidin-5-yl]formamido}-N-hydroxyheptanamide, SMILES ONC(=O)CCCCCCNC(=O)C1=CN=C(N=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1, 5 mg i/lub 10 mg
2. N5-(6-aminohexyl)-N7-benzyl-3-(propan-2-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diamine, SMILES CC(C)C1=C2N=C(NCCCCCCN)C=C(NCC3=CC=CC=C3)N2N=C1 , 5 mg i/lub 10 mg
3. N2-[(1R,2S)-2-aminocyclohexyl]-N6-(3-chlorophenyl)-9-ethyl-9H-purine-2,6-diamine, SMILES CCN1C=NC2=C(NC3=CC(Cl)=CC=C3)N=C(N[C@@H]3CCCC[C@@H]3N)N=C12 , 5 mg i/lub 10 mg
4. 4-methanesulfonyl-1-{3-[(5-methyl-3-{3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}piperidine, SMILES CC1=NC(=NN1CC1=CC(=CC=C1)N1CCC(CC1)S(C)(=O)=O)C1=NC(=NO1)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1 , 5 mg i/lub 10 mg
Opis: Związki chemiczne
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158906

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Oferta
Nie dotyczy
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Aleksandra Mazgala
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 122974700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 70 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14; lub na adres: tenders@selvita.com

2019-01-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: • złożenie oferty w terminie; • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV; • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II. 
2. Kryterium oceny ofert: • Cena 100% 
3. Sposób dokonywania oceny: • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com,, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-01-07