zakup odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ
05-430 Celestynów
Wojska Polskiego 57
Fax. 261-894-091
WWW wofitm.wp.mil.pl/pl/16.html

Województwo

mazowieckie

Powiat

otwocki

Treść zamówienia

zakup odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

zakup odczynników laboratoryjnych, których
szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 2.

Specyfikacja

wofitm.wp.mil.pl/pl/16.html

LINK do SIWZ

http://wofitm.wp.mil.pl/pl/16.html

Załączniki do spec.

zal111.rar

Wymagania

1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
a) Wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania,
b) Wypełnionego formularza cenowego/ szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

Wymagany termin realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja (dostawa): do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ
05-430 Celestynów
Wojska Polskiego 57, godz 12:00

2018-07-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 100%

Data dodania

2018-07-09