Zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
61-848 Poznań
ul. Długa 1/2
Tel. +48 618549088
Fax. +48 618549088
E-mail grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
WWW www.skpp.edu.pl/przetargi.html

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się na stronie ......................................... 

Link na stronę szpitala: http://www.skpp.edu.pl/postepowanie_przetargowe_na_zakup_odczynnikow_i_s...

Link do ogłoszenia w TED: http://simap.europa.eu/enotices/noticeInformation.do?id=4875028#

W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy składać jedynie elektronicznie. 

Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

Pobrać plik JEDZ
Kliknąć w link (jeżeli nie można kliknąć to proszę skopiować: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
Wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcją (można połączyć Państwa JEDZ i JEDZ Zamawiającego)
Na końcu będziecie Państwo mieli możliwość pobrania pliku PDF na swój komputer
Proszę załączyć pobrany JEDZ w warunku formalnym poniżej do niniejszego ogłoszenia
W kolejnym kroku będziecie Państwo poproszeni o podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym)
Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert

Złożenie JEDZ poprzez platformę daje Państwu gwarantuje:

Sprawdzenia w kroku 2 składania JEDZ na platformie (kolejny krok), czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem
Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ
Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.

W przypadku wezwania do uzupełnienia, poprawie wypełniony i podpisany JEDZ wysyłają Państwo również przez przycisk "Wyślij wiadomość"

Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Specyfikacja

platformazakupowa.pl/transakcja/149376

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/149376

CPV


33696500
33192500
38437110
38437100

Wymagania

-

Wadium

Wymagane wadium

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktów: Grażyna Kowalska
Tel.: +48 618549088
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Faks: +48 618549088

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12

Miejsce i termin składania ofert

Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
61-848 Poznań
ul. Długa 1/2 09:30

2018-09-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
61-848 Poznań
ul. Długa 1/2 10:00

2018-09-17

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrywania reklamacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Uwagi

-

Data dodania

2018-08-07