Zakup odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2a
E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054595

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Lokalizacje

mazowieckie / nowodworski

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup odczynników chemicznych w ramach programu „ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projektu pod nazwą „Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji lekoopornej”.
Przedmiot zamówienia: 1 TriColor Broad Protein Ladder, ready to use (3.5 – 245 kDa) (zgodnie z produktem Cytogen o nr kat. BR0900101)
2 10% SDS Solution (zgodnie z produktem Bio-Rad o nr kat. #1610416)
3 Bovine Serum Albumin (BSA) Lyophilised pH ~7 (zgodnie z produktem Biowest o nr kat. P6154-100GR)
4 Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-free (100X) (zgodnie z produktem ThermoFisher o nr kat. 78425)
5 EDTA (0.5 M), pH 8.0 (zgodnie z produktem ThermoFisher o nr kat. R1021)
6 Przeciwciało CREB (48H2) Rabbit mAb (zgodnie z produktem CellSignalling o nr kat. #9197)
7 PhosSTOP™, EASYpack (zgodnie z Sigma Aldrich produktem o nr kat. 4906837001)
Opis: Zakup odczynników chemicznych.
Kod CPV: 24000000-4
Nazwa CPV: Produkty chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054595

CPV

24000000-4: Produkty chemiczne

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: paulina.gruszka@celonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Gruszka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: WRZESIEŃ 2017

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: WRZESIEŃ 2017

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A.
05-092 Łomianki
Ogrodowa 2a

2017-09-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA OCENY OFERT: 
• cena 60%
• termin dostawy 40%
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
(x/y)*60 lub 40
gdzie:
• X – najniższa cena/najkrótszy termin dostawy,
• Y – oceniana cena/oceniany termin dostawy,
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Oferowana cena
Termin dostawy 40 % 40 Najkrótszy oferowany termin dostawy
D = ------------------------------------------------- x 40 pkt
Oferowany czas dostawy
Razem 100 % 100
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + D
gdzie: 
• L – całkowita liczba punktów, 
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: nowodworski Miejscowość: Czosnów 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2017-09-11