Zakup odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. 12 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171987

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup urządzenia chłodzącego do projektu pt. "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A."
Przedmiot zamówienia: Wolnostojąca lodówka bez zamrażarki, spełniająca poniższe minimalne kryteria lub równoważna:
a. pojemność min. 360 l;
b. wymiary zewnętrzne nie większe niż 185x64x60 mm (wys. x głęb. x szer.); 
c. zakres temperatury pracy min. od 1°C do 9°C; 
d. wnętrze wyposażone w szklane półki (min.6) oraz pojemniki z przezroczystym frontem (min. 2);
e. technologia No Frost;
f. cyfrowy wyświetlacz temperatury; 
g. regulowany elektronicznie termostat;
h. wyposażona w 1 agregat chłodniczy oraz 1 termostat;
i. kaskadowy system chłodzenia gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do min. +32°C; 
j. możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi;
k. gwarancja min. 24 miesiące;
l. klasa energetyczna min. A++;
m. poziom hałasu pracy max. 40 dB;
1 szt.
Pionowa zamrażarka szufladowa do -30oC, spełniająca poniższe minimalne kryteria lub równoważna:
a. pojemność min. 240 l;
b. wymiary zewnętrzne nie większe niż 185x64x60 mm (wys. x głęb. x szer.); 
c. zakres temperatury pracy min. od -16°C do -24°C; 
d. wnętrze podzielone na 7 części, każda z nich wyposażona w indywidualny pojemnik z przezroczystym frontem;
e. cyfrowy wyświetlacz temperatury; 
f. regulowany elektronicznie termostat;
g. wyposażona w 1 agregat chłodniczy;
h. alarm akustyczny w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych; 
i. możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi;
j. gwarancja min. 24 miesiące;
k. klasa energetyczna min. A++;
l. klasa zamrażarki min. */***;
m. poziom hałasu pracy max. 43 dB;
1 szt.
Opis: Urządzenia chłodzące
Kod CPV: 39711100-0
Nazwa CPV: Chłodziarki i zamrażarki

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171987

CPV

39711100-0: Chłodziarki i zamrażarki

Wymagania

Oferta - ważna min. do 10.05.2019
Wypełniony arkusz zgodności.
Nie dotyczy
Oferta - ważna min. do 10.05.2019
Wypełniony arkusz zgodności.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Karina Pochłopień
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A. tenders@selvita.com , fax/+48 12 297 47 01
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

2019-04-08

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 90%
• Rozwiązania ECO 10%
3. Sposób dokonywania oceny:
Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt w przypadku każdego ze wskazanych wyżej kryteriów - cena, rozwiązania ECO: 
• najniższy z zaoferowanych parametrów - 10 pkt;
• najwyższy z zaoferowanych parametrów - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowany parametr/najwyższy zaoferowany parametr) * 10 pkt.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-03-08