Zakup odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 
15-351 Białystok
Wiejska 45A
Tel. centrala (085) 746-90-00 do 09 
Fax. (085) 746-90-15
WWW zpo.uci.pb.edu.pl/node/3825

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup odczynników chemicznych

Specyfikacja

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/3825

LINK do SIWZ

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/3825

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dnii

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 
15-351 Białystok
Wiejska 45A

2018-04-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Data dodania

2018-04-12