Zakup materiałów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Jednostka Wojskowa 1156
61-325 Poznań
ul. Silniki 1
Tel. 519 039 096
Fax. 261 548 649
E-mail Email; 31bltmps@ron.mil.pl
WWW 31blt.wp.mil.pl/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych według załącznika nr 1.

LINK do SIWZ

http://31blt.wp.mil.pl/pl/199_1285.html

Załączniki do spec.

opis przedmiotu zamówienia
wzor umowy
klauzula
oferta
zapytanie ofertowe

Wymagania

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoba do kontaktu

mjr Robert BURKICIAK tel. 519 039 096

Miejsce i termin składania ofert

Jednostka Wojskowa 1156
61-325 Poznań
ul. Silniki 1 lub na adres:31bltmps@ron.mil.pl

2018-07-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena-100%

Data dodania

2018-07-06