zakup i dostawa odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
Tel. Tel: (22) 897 66 97

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

zakup i dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych na potrzeby procedury izolacji wysp
trzustkowych z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych
zaplanowanych w ramach realizowanego projektu.

Specyfikacja

https://fundacjabirn.pl/oferty-przetargi-2019/

LINK do SIWZ

http://fundacjabirn.pl/oferty-przetargi-2019/

Załączniki do spec.

załącznik
załącznik

Osoba do kontaktu

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
W kwestiach merytorycznych: Wiktor Witkowski, email: wiktor.witkowski@fundacjabirn.pl, tel. +48 503 191 950.
W kwestiach formalnych: Maciej Twarogowski, e-mail: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl tel. + 48 518 785 622.

Wymagany termin realizacji zamówienia

01-07-2019

Miejsce i termin składania ofert

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8,do godz. 23.59

2019-06-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena brutto/netto/VAT 100%

Data dodania

2019-06-12