zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
05-400 Otwock
Tysiąclecia 47
Tel. (22) 897 66 97
WWW fundacjabirn.pl/zapytanie-ofertowe-nr-90-2018/

Województwo

mazowieckie

Powiat

otwocki

Lokalizacje

mazowieckie / warszawski

Treść zamówienia

zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego wchodzącego w skład
procedury izolacji wysp trzustkowych z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań
przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego projektu. Materiał biologiczny wyizolowany
z modelu zwierzęcego, będzie wykorzystywany do analiz molekularnych niezbędnych do realizacji zadań zaplanowanych
w projekcie.
Minimalne wymagania/parametry techniczne:
Specyfikacja techniczna drobnego sprzętu laboratoryjnego:
Pozycja nr 1: Filtry strzykawkowe sterylne nylonowe o średnicy nie mniejszej niż 30 mm; średnicy porów nie mniejszej
niż 0,22 mikrometrów - numer referencyjny SFNY030022S lub rozwiązanie równoważne - trzysta (300) sztuk.
Pozycja nr 2: Stożkowe probówki z zakrętką typu "Corning" przeznaczone do wysokoobrotowego wirowania materiału
biologicznego o pojemności nie mniejszej niż 175 mililitrów - czterysta osiemdziesiąt (480) sztuk.

Specyfikacja

fundacjabirn.pl/zapytanie-ofertowe-nr-90-2018/

LINK do SIWZ

http://fundacjabirn.pl/zapytanie-ofertowe-nr-90-2018/

Załączniki do spec.

Zapytanie_ofertowe_nr_90_2018_final.pdf

Osoba do kontaktu

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
W kwestiach merytorycznych: Wiktor Witkowski, email: wiktor.witkowski@fundacjabirn.pl, tel. +48 503 191 950.
W kwestiach formalnych: Maciej Twarogowski, e-mail: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl tel. + 48 518 785 622.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 31.07.2018

Miejsce i termin składania ofert

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
01-793 Warszawa
Rydygiera 8, godz 23:59

2018-07-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena brutto/netto/VAT 100%

Data dodania

2018-07-05