zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
01-793 Warszawa
Ul. Rydygiera 8
Tel. (22) 897 66 97

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Lokalizacje

mazowieckie / otwocki

Treść zamówienia

zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego wchodzącego w skład
procedury izolacji z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac
rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego projektu. Materiał biologiczny wyizolowany z modelu zwierzęcego,
będzie wykorzystywany do analiz molekularnych niezbędnych do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.

Specyfikacja

https://fundacjabirn.pl/zapytanie-ofertowe-nr-86-2018/

LINK do SIWZ

http://fundacjabirn.pl/zapytanie-ofertowe-nr-86-2018/

Załączniki do spec.

zał.

Osoba do kontaktu

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Tel: (22) 897 66 97

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 25.06.2018

Miejsce i termin składania ofert

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
01-793 Warszawa
Ul. Rydygiera 8 do godz. 23.59

2018-06-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert:
Kryteria obligatoryjne:

Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).

Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego
zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe:
Kryteria wyboru Znaczenie
Cena brutto/netto/VAT 100%
Maksymalna
punktów
100
liczba

Data dodania

2018-06-05