Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław
C. K. Norwida 25
Tel. 71 32 05 020
E-mail ewa.sciwiarska-lenarczyk@up.wroc.pl
WWW www.upwr.edu.pl/przetargi/41212/zapytania_ofertowe.html

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pt. "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych".

Specyfikacja

https://www.upwr.edu.pl/przetargi/47242/b070_0006_16_16.html

LINK do SIWZ

http://www.upwr.edu.pl/przetargi/47242/b070_0006_16_16.html

Załączniki do spec.

zal

Wymagania

w załączniku

Osoba do kontaktu

71 32 05 020

Wymagany termin realizacji zamówienia

02.02.2018r

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław
C. K. Norwida 25, godz 15.00

2018-01-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Data dodania

2018-01-08