Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A
Tel. (85) 746 91 34, (85) 746 91 35, (85) 746 91 37
Fax. fax: (85) 746 90 42
E-mail oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl
WWW www.pb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

Specyfikacja

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/3828

LINK do SIWZ

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/3828

Załączniki do spec.

062 18 Załącznik nr 1 - wzór formularza Oferty.docx
062 18 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.pdf

Wymagania

Oferta cenowa, pełnomocnictwo

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kajurek tel. 85 746 97 53
Magdalena Markowska tel. 85 746 97 51

Wymagany termin realizacji zamówienia

19.04.2018r.

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Białostocka
15-333 Białystok
ul. Zwierzyniecka 6, pok. 4, godzina: 12:50

2018-04-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-04-12