Zakup aparatury naukowo badawczej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA PION KANCLERZA Dział Organizacyjny
08-521 Dęblin
ul. 2 Pułku “Kraków” Nr 22
Tel. 261 518 298
Fax. 261 517 452
E-mail j.bialek@law.mil.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

rycki

Treść zamówienia

Zakup aparatury naukowo badawczej 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup aparatury naukowo badawczej

Specyfikacja

http://bip.law.mil.pl/index.php?id=287&p=6982

LINK do SIWZ

http://bip.law.mil.pl/index.php?id=287&p=6982

Załączniki do spec.

zal.zip

Osoba do kontaktu

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
a) w sprawach proceduralnych: Justyna Białek, tel. 261 518 298,
b) w sprawach merytorycznych: Hubert Stadnik, tel. 261 518 864.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, dostawa
jednorazowa.

Miejsce i termin składania ofert

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35 Kancelaria Jawna pok. nr 116 do godz. 10:30

2019-06-25

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - 60%
gwarancja - 40%

Uwagi

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej LAW w Dęblinie, od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30. – 15.30.:
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
Kancelaria Jawna pok. nr 116.
(Wjazd do Pałacu Jabłonowskich możliwy również od strony os. Lotnisko, od
ul. płk. Pilota Szczepana Ścibiora). Oferty można składać osobiście, pocztą, kurierem, itp.
Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2019 r., godz. 10.30.

Data dodania

2019-06-12