Tomograf v|tome|x

ita1tomograf

 

 

Tomograf v|tome|x m metrology edition firmy GE – narzędzie do realizacji wszechstronnych aplikacji

 

Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) jest jedną z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dziedzin metrologii i badań nieniszczących. Stworzono ją, aby zobaczyć lub zmierzyć to, co do tej pory było ukryte lub wymagało niszczenia badanych obiektów. Dzięki swoim unikatowym możliwościom tomografia znalazła zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych.

 

Podstawową zasadę działania tomografu komputerowego przedstawia schemat poglądowy na ilustracji 1. Wiązka promieniowania X generowana przez lampę rentgenowską ma kształt stożka, co umożliwia projekcję prześwietlonego obiektu na płaski, cyfrowy detektor. Badany element obraca się wokół własnej osi o zadany kąt, a w każdym położeniu wykonywane jest zdjęcie cyfrowe. Następnie wyspecjalizowane oprogramowanie dokonuje rekonstrukcji uzyskanych danych w celu pełnej digitalizacji przestrzennej rzeczywistego obiektu (ilustracja 2). Dokładność oraz jakość uzyskanych danych jest przy tym determinowana przez odległość przedmiotu badanego od lampy rentgenowskiej oraz liczbę wykonanych zdjęć (tzn. wartość kąta obrotu). Po dokonaniu rekonstrukcji badany element można poddać inspekcji, wykorzystując wysokiej klasy oprogramowanie służące do wizualizacji i analizy danych pozyskanych przy użyciu tomografii komputerowej.

 

 

ita1

Rys. 1

 

ita2

Rys. 2.

 

Tomograf GE v|tome|x m dzięki głowicy z jednoczesnym zastosowaniem dwóch źródeł promieniowania rentgenowskiego X, posiada niezwykle szeroki wachlarz zastosowań.  Pozwala on zarówno na analizowanie próbek biologicznych w skali nano, jak również badania materiałowe czy pomiary współrzędnościowe odlewów przy zachowaniu błędu granicznego dopuszczalnego MPE poniżej 4+L/100 µm mierzonego zgodnie z VDI 2630-1.3.

 

Dystrybucja ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.