Targi EuroLab 2018

Termotroda™

Thermotrode Mettler

 

 

Termotroda– doskonały sposób oznaczania liczby kwasowej

 

Titratory Excellence to doskonały przykład instrumentów o modułowej konstrukcji, dzięki czemu są bardzo wszechstronne. Trzymając się tej filozofii, wprowadziliśmy na rynek Termotrodę- nowy czujnik umożliwiający szybkie i proste oznaczania liczby kwasowej w produktach naftowych.

 

Titratory Excellence to synonim modułowości na najwyższym poziomie. System można z łatwością dostosować do zmieniających się potrzeb nowoczesnych laboratoriów. Przemysł petrochemiczny, w szczególności, potrzebuje wysokiej wszechstronności, która pozwala osiągać wyższą wydajność rutynowych badań laboratoryjnych takich jak oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej, liczby bromianowej i chlorków w ropie naftowej lub miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. Aspektem o jeszcze większym znaczeniu w przemyśle petrochemicznym jest szybkie monitorowanie jakości ropy. Szczególnie ważna jest możliwość szybkiego reagowania na przekroczenia liczby kwasowej ropy naftowej płynącej w rurociągu, ponieważ brak odpowiednio szybkiej reakcji może prowadzić do kosztownych postojów awaryjnych. W tym celu, najczęściej stosowanym narzędziem jest proste termometryczne oznaczanie liczby kwasowej w ropie naftowej. Po podłączeniu Termotrody do titratora Excellence, użytkownik musi kliknąć przycisk skrótu na ekranie titratora, aby uruchomić metodę. Całe badanie trwa zaledwie dwie minuty. Uzyskany wynik liczby kwasowej jest precyzyjny i wiarygodny. Czujnik posiada zakres temperaturowy od 0 do 85°C, umożliwiając dokładny pomiar zmiany temperatury, który następuje podczas miareczkowania, oraz zapewniając skuteczną detekcję punktu końcowego.

Termotroda doskonale nadaje się do badania różnych produktów petrochemicznych, w tym ropy naftowej, wosków i ciężkiego paliwa żeglugowego. Czujnik nie wymaga kalibracji, długiego kondycjonowania, ani też specjalnych zabiegów konserwacyjnych, nawet w przypadku jego stosowania w bardzo trudnych aplikacjach. Czujnik jest zawsze gotowy do użycia, ponieważ nie wymaga stosowania ciekłych roztworów lub ich uzupełniania! Miareczkowanie termometryczne można zautomatyzować, korzystając z podajnika próbek InMotion: w trybie bezobsługowym można zmiareczkować nawet 113 próbek. Zautomatyzowanie tego badania skraca czas jego trwania i eliminuje konieczność wykonywania przez operatora niebezpiecznych zadań takich jak czyszczenie czujników lub opróżnianie naczyń miareczkowych. Odnotowuje się wzrost wydajności, bezpieczeństwa i wiarygodności.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o nowej Termotrodzie i miareczkowaniu termometrycznym, odwiedź:

www.mt.com/thermoTAN-titration