Sukcesywne dostawy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
87-800 Włocławek
Kilińskiego 16
Tel. (54) 411 68 33
Fax. (54) 411 68 40
E-mail psse.wloclawek@pis.gov.pl
WWW www.pssewloclawek.pl

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

włocławski + Włocławek

Treść zamówienia

Sukcesywne dostawy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy.

Specyfikacja

www.pssewloclawek.pl/index.php/przetargi/przetargi-ponizej-30-000-euro

zał.

LINK do SIWZ

http://www.pssewloclawek.pl/index.php/przetargi/przetargi-ponizej-30-000-euro

Załączniki do spec.

załączniki

Wymagany termin realizacji zamówienia

12 miesięcy

Miejsce i termin składania ofert

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
87-800 Włocławek
Kilińskiego 16

2019-04-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

Uwagi

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 54-411-68-40 lub pocztą elektroniczną na adres administracja@pssewloclawek.pl

Data dodania

2019-04-02